Rakontu al mi la RADION ...

Bonvenon sur la TTT-ejo

Transiru la tempon preskau 100 jaron antauen. Jen vi eniras la misterplenan kavernon kie strangaj erudiciuloj, geniaj teknikistoj kaj klarvidaj sciencistoj freneze laboras.

Cxi-tie komensigas la historio de RADIO.

Meze de magnetoj, bobenoj, elektraj masinoj, "boteloj de LEYDEN", mezuriloj, en la kraketado de multkoloraj sparkoj, en ozonoplena atmosfero ili naskigas la RADION.

Silentu !

... eniru kaj malkovru tiun sen-egalan historion kie miksigas scienca menso, humanismo, militstrategio kaj politika volo.

Praktikaj informoj pri la vizito

Je la komenco, klaku sur la zono "HISTORIO" kaj postsekvu la gvidindikilojn.

Post tiu unua vizito, reiru al la generalan menuon por viziti la aliajn partojn de la TTT-ejo.

- Energio en boteloj

- jen la elektro

- la galeno

- unuaj aplikajxoj

....

Se tiu vizito interesis vin, jen revenu post kelkaj tempoj, certe vi trovos interesindajn novajojn.

Fine ne forgesu skribi al mi (vidu "Kiel kontakti min") por reagi tuj post la vizito. Bonvolu indiki al mi la tradukerarojn kaj la ortografiajn misskribojn.

Mi ricevos, kun granda plezuro, viajn rimarkojn, informojn pri la enhavo mem au pri la kvalito de la tekstoj.

Mi esperas ke tiu rakonto placxos al vi kaj pliinstruos vin.


ooOoo

Por via informo

Sur diversaj TTT-pagoj, vi trovos enregistritajn sonojn en la formato MP3.

La bildoj havas nur pedagogian celon. Oni ne rajtas uzi ilin por merkata uzado.

Por la nombroj mi uzas la usonan sistemon : mi skribas en la tekstoj 10,000.00 V por dekmil voltoj.

Mi uzas la X literon por anstatauigi la supersignojn
Mi deziras al vi agrablan malkovr-viziton !
Petro


ooOoo


Antaux eliri

Por ekkoni la lastajn informojn pri la esperanto-movado kaj plie pri la tutmonda situacio, ne hezitu...

.... klaku sur la jena ret-adreso : http://www.eventoj.hu


© 2000-2007 Pierre Dessapt