Anekdoto

Demona anteno !

De franca samideano  Pol DENIS

En 1940, li rakontas, mi atingis Lionon - tute hazarde - kiel tre juna "rifugxinto" (el Loreno) kaj eniris la tiel nomatan "Collège des Minimes" (fama loka liceo) sur la monteto Fourvière.

Dank'al helpo de "eksterulo" el nia sama stud-klaso, ni ricevis kristalon de galeno, foje ne pli dika ol avelo, kaj iun "metal-gratilon", la tutajxo pli ol simple fiksita sur eta ligno-plateto... 

Forkuris el tio metalfadeno, proksimume tri metrojn longa... kaj konektigxis ankaù tre, tre primitiva "aùskultilo" (ne pli dika ol verda pizo ! ).

Mi memoras, ke gxi tre malkomforte eniris mian orelon !...

Nu, kiam la "nokta prigardisto" estis mallumiginta la dormejon... ni atendis ankoraù dek aù dudek minutoj kaj ni komencis "skrapeti" nian kristalon per "blindopalpado" evidente... kaj suficxe rapide la miraklo okazis ! 

Tre klara vocxo, versxajne el loka elsend-stacio urba, kies nomon mi ne plu memoras, donis novajxojn, aùdigis muzikon, ktp !...

Por pli sukcesigi la ricevon, ni  ligis la "anten-fadenon" al la metal-strukturo de nia lito... 

Imagu, ke unu amiko havis la "indan" ideon alkrocxi sian metal-fadenon al lito, cxe la alia flanko de la centra aleo de la dormejo !... Laù li tio ankoraù pli bone efikis...

Iunokte, pro diversaj iom tro laùtaj "flustradoj" inter ni, la aludita gardisto eliris el sia "dormo-angulo".

Posxlampo en la mano, li komencis grumble admoni nin ! 

Bedaùrinde, li ne priatentis la "antenon", kiu horizontale trabaris la aleon kaj li brue falis teren.... kun iu nedeca triviala vorto en la busxo ! 

Ni cxiuj ekridis ?.... sed vi divenos la sekvon : cxiuj etaj "galen-riceviloj" estis tuj konfiskitaj !... 

Iom poste ni tamen reakiris sekrete alian  necesan materialon sed devis funkciigi la aferon.... inter la du lit-tukoj!...kun  "komforto" kiun vi imagas !...

© 2000-2007 Pierre Dessapt